Opphav

Vi vet at du er opptatt av hvor kjøttet du spiser, kommer fra. På alle våre produkter står det et gårdsnavn som forteller hvilken gård grisen er oppvokst. Velg gårdsnavnet som står på etiketten og  les mer om hvordan grisene lever hos oss. 

Les mer om Heinrich Jungs gård

Gården til Heinrich og Barbara Jung

Les mer om Vidar Juliens gård

Gården til Vidar og Britt Julien