Vidar Juliens gård

Vidar valgte å satse på økologisk produksjon  i 2009 og har både økologisk frilandsgris og dyrker økologisk korn.

Vidar mener at det er flere fordeler med økologisk produksjon. Ved å ha omskiftning i det som dyrkes sikrer man et godt næringsgrunnlag for all annen produksjon: I kornåkrene merker han flere meitemark, som igjen har tiltrukket flere fugler. Kornet har aldri vokst bedre, med så høy kvalitet. Økologisk drift har rett og slett endret karakteren til hele gården. Det tette samarbeidet med Heinrich Jung sikrer også genmangfold og varierte omgivelser for grisene.